Nacionalinė verslo asociacija (NVA)

tai dinamiška didelę pridėtinę vertę kuriančių, inovacijoms imlių bei Lietuvos ateičiai neabejingų įmonių bendruomenė. Sėkmingai plėtodami savo verslus mes įsitikinome, kad įmonių, jų darbuotojų ir visos visuomenės sėkmę lemia aiški vizija ir tvirta moralė. Todėl telkdami pažangias ir mūsų vizija besidalijančias bendroves siekiame Lietuvoje kurti sąžiningą, skaidrią ir inovacijoms bei MTEP veiklai palankią verslo aplinką.

MISIJA

Telkiant aukštą pridėtinę vertę kuriančias, inovacijoms imlias ir MTEP sektoriuje veikiančias įmones, siekia, kad savivaldos, šalies bei ES lygmeniu būtų formuojama startuolių, SVV subjektų bei didelių įmonių plėtrai palanki politika.

VERTYBĖS

Atsakingumas

dinamiškumas

erudicija

ryžtingumas

sąžiningumas

nacionaliniai interesai

VIZIJA

NVA – Lietuvos ateičiai neabejingų verslininkų bendruomenė, kurios nariai jaučia kokybišką atstovavimą sprendimų priėmimo metu, džiaugiasi ugdančia aplinka, atranda patikimus partnerius savo verslo plėtrai.

TIKSLAI

Sėkmingai atstovauti inovatyvias bei MTEP srityje veikiančias įmones savivaldos, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Suburti Lietuvos ateičiai neabejingas novatoriškas įmonės, kurias telktų tarpusavio bendradarbiavimas bei organizacinė kultūra.

Skleisti visuomenėje žinią inovatyvių bei MTEP srityje veikiančių įmonių naudą ir svarbą Lietuvos ekonomikai ir visų jos gyventojų gerovei.

SUSISIEKIME